070-0000000 info@conotech.se
Integritetspolicy

Integritet och Cookies

Information om Cookies

På conotech.se används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av Cookies:

  • en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  • en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Conotech.se använder cookies för ett antal anledningar, vilka alla syftar till att du som besökare ska få den bästa upplevelsen på hemsidan.

Hotjar

På hemsidan använder vi Hotjar som är en webbaserad analys- och feedbackplattform som visar användares beteende och åsikter på nätet.

Hotjar largar information om:

  • plats (begränsat till land)
  • språk som använts
  • teknik som använts (enhet och webbläsare)
  • anpassade egenskaper (t.ex. produkter eller tjänster som du använder)
  • ditt beteende och dina interaktioner (sida/sidor som besökts)

Ditt beteende och dina interaktioner kan användas för att återskapa dina sessioner i ett visuellt uppspelningsformat, vilket tillåter oss att bättre förstå din upplevelse.

All beteende- och interaktionsdata som samlas in behåller vi inte längre än ett (1) år, varpå de kommer att tas bort automatiskt. All feedbackdata som du lämnar in lagras i enlighet med vår policy för datalagring.

Du har rätt att när som helst dra tillbaka detta tillstånd. Från och med dagen du drar tillbaka ditt tillstånd kommer vi sluta att kombinera din feedback med information om ditt beteende. All data som har samlats in och kombinerats, från datumet du gav ditt tillstånd till datumet du drar tillbaka det, har behandlats lagenligt.

Den rättsliga grunden för behandlingen av denna data, som kan innefatta personuppgifter, om du har tillhandahållit några, är artikel 6(1)(a) i EU:s allmänna uppgiftsskyddsförordning.

Vill du inte att Hotjar samlar in dina data? Du kan enkelt avanmäla dig genom att besöka sidan avanmälan på hotjar.com och följa anvisningarna.

Google Analytics

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst tillhandahållen av Google. Informationen som genereras av cookien rörande din användning av hemsidan (inklusive din IP-adress) kommer bli överförd till och lagrad av Google på servrar i USA. Google kommer använda denna information i syfte att utvärdera din användning av hemsidan, sammanställa rapporter på webbsideaktivitet för webbsideoperatörer och tillhandahålla andra tjänster rörande webbsideaktivitet och internetanvändning till webbsideleverantören. Google kommer inte att associera din IP-adress med någon annan data som innehas av Google.

Du kan hindra Google’s inhämtning och användning av data (cookies och IP adress) genom att ladda ner och installera webbläsarplugin, se din webbläsares manual för bästa alternativ. Utöver detta, kan du även neka användning av cookies genom att välja rätt inställningar på din webbläsare. Tänk på att om nekar cookies kommer du inte kunna nyttja hemsidan och alla funktioner.

Vidare information om Google Analytics kan hittas på Googles hemsida.

Google reCAPTCHA

Vi använder Google reCAPTCHA för att öka säkerheten på vår hemsida och i synnerhet för att skydda vår hemsida från automatiserad crawling och spam. Google reCAPTCHA utvärderar huruvida data som du fyller i på hemsidan, till exempel i ett kontaktformulär, har blivit skriven av en människa eller av ett automatiserat program. Av detta anledning utvärderar Google reCAPTCHA automatiskt en stor mängd information såsom IP-adress, hur länge du har varit på hemsidan eller musrörelser som du gjort. Allt för att säkerställa att det verkligen är en människa och inte en robot.

Vidare information on Google reCAPTCHA kan hittar du på Googles hemsida.

Instagram

Vi använder Instagram för att visa vårt eget flöde på hemsidan. Denna funktion behandlar endast dina personuppgifter om du är inloggad på Instagram när du besöker vår hemsida och när du klickar på Instagramknappen.

Vidare information om Instagram hittar du på Instagrams hemsida.

Vad sparas och hur hindrar jag det?

Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas om dig som besökare.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vill du veta ännu mer lämnar Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, ytterligare information om cookies på sin webbplats, www.pts.se.

Avaktivera Cookies

Du kan som nämnts ovan avaktivera cookies för specifika typer av cookies. Du kan dessutom avaktivera cookies genom att ändra din webbläsares inställningar. Om du skulle välja att avaktivera cookies på din enhet kommer du ha exakt samma tillgång till Conotechs hemsida som du hade haft om cookies hade varit aktiverade. Skillnaden blir störst för oss då vi inte kan mäta hur hemsidan används och hela tiden utveckla den till det bättre.

Välj någon av nedan webbläsare för att läsa vidare om hur du avaktiverar och raderar cookies från din webbläsare.

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari

Behandling av personuppgifter på Conotech

För Conotech är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Conotechs verksamhet är Conotech personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter samt även orderhistorik om du genomfört beställningar hos oss. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden som säljande part.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för IT-system eller elektroniska handlingar. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.


Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Conotech som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.